Python algajatele

Python algajatele

Tallinn: 03.10.2022 - 21.10.2022 (18:00 - 21:00)

На русском
Koolituse eesmärgiks on õppida programmeerimise alused Python keele baasil.

Kursuse lõppeja saab iseseisvalt luua Pythoni rakendusi, kasutades selleks kaasaegseid kodeerimisstandardeid ja algoritme (Python 3 – PEP8). Samuti saab rakendada saadud teadmisi arvutiülesannete automatiseerimiseks, andmete kogumiseks ja analüüsimiseks.

Koolitus toimub Kesklinnas, aadressil Tartu mnt. 18. Koolituse hinna sisse kuuluvad kõik õppematerjalid. Vajaduse korral antakse õpilasele koolituse ajaks sülearvuti.

Koolitusele saab registreeruda kasutades järgmisi võimalusi:

 • saates oma registreerumissoovi elektronposti aadressile: training@gamma-intelligence.com (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail, sobiv koolitus, õppimise periood ja aeg)
 • helistades telefonile +(372)55581521
 • Kursuse info

  Sihtrühm: arvutikasutajad, kes soovivad ]ppida programmeerimis alused, andmeanalüütikud, dokumendihaldusega tegelejad

  Õppejõud: Roman Kutselepa (arvuti- ja süsteemitehnika magistrikraad)

  Pikkus: 3 nädalat

  Õppekeel: vene, inglise

  Õpperühm: kuni 8 inimest

  Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi (3 nädalat)

  Koolituse hind: 580 EUR + KM

  Nõudmised kandidaatidele:

 • keskharidus
 • arvutikasutaja
 • inglise keele tase A2/B1
 • soovituslik on oma sülearvuti (Windows), kuid vajaduse korral anname koolituse ajaks sülearvuti
 • Õppeväljund:

  Kursuse lõppedes oskab õppija:
 • luua Pythoni rakendusi, kasutades selleks kaasaegseid kodeerimisstandardeid ja algoritme (Python 3 – PEP8);
 • rakendada saadud teadmisi igapäevaste arvutiülesannete automatiseerimiseks;
 • kasutada Pythonit andmete kogumiseks ja analüüsimiseks
 • oskab luua erinevaid rakendusi kasutades selleks Pytoni libraries;
 • Lisainfo:

  Õppekorralduse alused
  Õppe-, õppekeskkonna ja õppekava kvaliteedi tagamise alused
  Moodul Mooduli sisu Pikkus
  1. Tutvumine programmeerimiskeelega Python Miks tasub Pythonit kasutada? Pythoni tugevad ja nõrgad küljed 2 akadeemilist tundi
  2. Töö alustamine Pythoniga Pythoni paigaldamine. Interaktiivne baasrežiim ja IDL. IDLE käsurea aken Pythoni standardvarustuses. 2 akadeemilist tundi
  3. Alused Pythoni üldkirjeldus. Sisseehitatud andmetüübid. Juhtkonstruktsioonid. Taanded ja plokkide kujundamine. Kommentaarid. Muutujad ja omistamine. Avaldised. Read. Arvud. Väärtus None. Andmete saamine kasutajalt. Sisseehitatud operaatorid. Põhistiil Pythoniga programmeerimisel 4 akadeemilist tundi
  4. Loendid, korteežid ja hulgad Stringid kui sümbolite jadad. Põhioperatsioonid stringidega. Erisümbolid ja varjestatud jadad. Stringide meetodid. Objektide teisendamine stringideks. Format meetodi kasutamine. Stringide vormindamine sümboliga % . Stringide interpoleerimine . Baidistringid 4 akadeemilist tundi
  5. Stringid Sarnasus loendite ja massiivide vahel. Loendite indeksid. Loendite modifitseerimine. Loendite sorteerimine. Teised levinud operatsioonid loenditega. Pesastatud loendid ja sügavkopeerimine. Korteežid Hulgad ) 4 akadeemilist tundi
  6. Sõnastikud. Operatsioonid sõnastikega. Sõnade loendamine. Võtme kasutamine. Hõredad maatriksid. Sõnastikud kui vahemälud. Sõnastike efektiivsus 2 akadeemilist tundi
  7. Juhtkonstruktsioonid Tsükkel while. Käsklus if-elif-else. Tsükkel for. Stringide ja sõnastike generaatorid. Käsud, plokid ja taanded. Loogilised väärtused ja avaldised.
  Praktiline ülesanne:Lihtne programm tekstifaili analüüsimiseks
  6 akadeemilist tundi
  8. Funktsioonid Funktsioonide põhidefinitsioonid. Funktsioonide parameetrid. Muudetavad objektid argumentidena. Lokaalsed, mittelokaalsed ja globaalsed muutujad. Funktsioonide omistamine muutujatele. Lambda avaldised. Funktsioonid-generaatorid. Dekoraatorid 4 akadeemilist tundi
  9. Pythoni programmid Kõige lihtsama programmi loomine. Stsenaariumide otsene täitmine UNIX-is. Stsenaariumid machOS-is. Stsenaariumide täitmise võimalused Windowsis. Programmid ja moodulid. Pythoni rakenduste levitamine 4 akadeemilist tundi